زمان و مکان برگزاری
1397-10-01
زمان و مکان برگزاری

این مدرسه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه  مورخ 5، 6، 12 و 13 تیر ماه 1398 از ساعت  9 الی 18:00 در سالن کنفرانس کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علامه طباطبائی واقع در پردیس دهکدۀ المپیک برگزار خواهد شد.

نشانی پستی: تهران- بزرگراه شهید همت(غرب)، بعد از میدان دهکدۀ المپیک،جنب پارک فرهنگ،پردیس مرکزی دانشگاه