حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده طلایی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
ستاد توسعه علوم و فن‌آوری های شناختی