زمان و مکان برگزاری
1397-07-15

این مدرسه در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه دو هفته پایان مهرماه 1397 از ساعت 8 الی 18 در سالن کنفرانس کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علامه طباطبائی واقع در پردیس دهکدۀ المپیک برگزار خواهد شد.

نشانی پستی: تهران- بزرگراه شهید همت(غرب)، بعد از میدان دهکدۀ المپیک،جنب پارک فرهنگ،پردیس مرکزی دانشگاه